Support
ชุมชนปฐมอโศก
0851836664
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

ชุมชนปฐมอโศก

          

 

 ผู้เรื่มต้น     ผู้เริ่มต้นผลิตยาสมุนไพรชุมชนปฐมอโศก  คือ    ทันตแพทย์หญิงวิจิตรคงเกียรติไพบูลย์  (ได้รับชื่อใหม่จากพ่อท่านพระโพธิรักษ์เป็น ทันตแพทย์หญิงฟากฟ้าหนึ่ง   อโศกตระกูล )     ได้เริ่มต้นผลิตอย่างไม่เป็นทางการในปี   ๒๕๓๒   ผลิตเพียงเพื่อใช้  และจำหน่ายในชุมชนปฐมอโศก     และร้านมังสวิรัติปฐมอโศกที่ซอย ๒ ในตัวเมืองจังหวัดครปฐม ต่อมาก็เริ่มเป็นที่นิยมและเริ่มมีการผลิตและจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น  

 

เป็นโรงงานยา ในปี ๒๕๓๕    ชุมชนปฐมอโศกได้ขอตั้งโรงงานยาอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุข  ปี๒๕๔๐การผลิตเริ่มมีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุให้สวยงามขึ้น  จึงทำให้มีผู้นิยมใช้ยามากขึ้น  อาคารการผลิตยังกระจัดกระจาย    จนต้องมีการสร้างอาคารการผลิตหลังใหญ่    เพื่อให้การผลิตมีระบบได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 

อาคารหลังใหม่ ►ในพ.ศ. ๒๕๔๔ เรามี อาคารหลังใหม่เป็นอาคารที่เตรียมพร้อมเพื่อให้เป็นไปตามหลัก การผลิตที่ดี หรือ Good  Manufacturing Practice (GMP) เป็นอาคาร ๔ ชั้น เราได้ตั้งชื่อว่า ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสมุนไพร ชุมชนปฐมอโศก (พ่อท่านพระโพธิรักษ์ได้ตั้งชื่อเป็นการภายในเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกว่า ศูนย์เจาะวิจัย  และนอกจากนั้น   เรายังได้รับการช่วยเหลือในอาคารการเตรียมวัตถุดิบ  จากกลุ่มคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    และท่านเภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์  ได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า  ไพรอโศก  เป็นอาคาร ๒ชั้น ชั้นบนเป็นลานตากสมุนไพรพลังแสงอาทิตย์   ส่วนชั้นล่างเป็นการเตรียมสมุนไพรสดนำมาล้างทำความสะอาด  หั่น ตาก  อบ  บด  คั่ว  ก่อนนำขึ้นมาตึกศูนย์เจาะวิจัยเพื่อผลิตเป็นรูปแบบยา แคปซูล  ยาลูกกลอน  ยาเม็ด  เป็นต้น และบรรจุขวด หีบห่อ และส่งฉายแสงแกมม่าเรย์ ฆ่าเชื้อ   ก่อนส่งเข้าห้องคลังยาสำเร็จรูป เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

 ตำรับยาขณะนี้เรามีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยาประมาณ กว่า  ๑๐๐  ตำรับ มีกว่าครึ่งที่เป็นยาสามัญประจำบ้านที่สามารถนำไปขายในร้านทั่วไปได้

ปีแห่งการสูญเสียที่สำคัญ วันที่  ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ทันตแพทย์หญิงฟากฟ้าหนึ่ง  อโศกตระกูล ได้รับอุบัติเหตุรถชนที่จังหวัดกาญจนบุรี เสียชีวิต  รวมอายุได้ ๕๓ ปี หลังจากกลับจากนาแรงรักที่เธอได้พยายามซื้อไว้เพราะชาวนาเริ่มขายที่นา เธอหวังจะให้ชุมชนปฐมอโศกได้พึ่งตนเองในการปลูกข้าวไว้บริโภคเอง  เป็นการปลูกแบบไร้สารพิษ ได้ซื้อที่นาไว้ ๑๐๐ ไร่ และที่เนินอีก ๑๐๐ ไร่ เพื่อปลูกพืชผักผลไม้    ตราบจนบัดนี้ปฐมอโศกสามารถปลูกข้าวเพื่อบริโภคเอง  และยังเป็นที่ฝึกงานการปลูกข้าวของนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกอีกด้วย  พ่อท่านพระโพธิรักษ์ได้อนุมัติให้สร้างอนุเสาวรีย์ของ ทันตแพทย์หญิงฟากฟ้าหนึ่ง   อโศกตระกูล ไว้ที่นาแรงรักแห่งนี้  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คนรุ่นหลัง

 

                      

          

 

เจาะวิจัย  อุดมการณ์ลึกไกล   สมุนไพรบุญนิยม